Search
en-USbs-Latn-BA

O donatoru

Regionalni savjet za saradnju (The Regional Cooperation Council - RCC) je sveobuhvatan okvir za saradnju koji je u regionalnom vlasništvu i upravljanju. Ovaj okvir surađuje sa RCC učesnicima iz Jugoistočne Europe (JIE), članovima međunarodne zajednice i donatorima u vezi sa pitanjima koja su bitna i u interesu JIE, sa vidom promoviranja i unaprijeđenja europske i Euro-atlantske integracije regiona.

RCC ima 46 učesnika. Organizacija, na čijem čelu je generalna sekretarica Majlinda Bregu, finansira se od strane Europske Unije i svojih JIE, i ostalih, odborskih članova.

Posjeduje sekretarijat koji je baziran u Sarajevu, i ured za vezu u Bruxellesu.
U okviru generalnih političkih smjernica postavljene od strane Procesa saradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), RCC radi na razvijanju i održavanju političke klime dialoga, pomirenja, tolerancije i otvorenosti za saradnju, sa vidom za omogućavanje implementacije regionalnih programa, usmjerenih ka ekonomskom i društvenom razvoju u korist naroda u regionu.

image  image

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by SoftAGE DOO
Back To Top