Search
en-USbs-Latn-BA
image

     Zanatstvo kao nematerijalna kulturna baština

Categories: Local Craftsmanship

Kozara

Kozara

Posebnu vrijednost imaju razni upotrebni predmeti koji po svojoj formi predstavljaju izvorni folklor  i tradiciju ovog kraja. Naročito se ističu predmeti od vune koji zadivljuju svojom bojom,  šarama i ornamentikom. 

U Prijedoru I danas postoji jedina vunovlačarska radnja u BiH u kojoj se odvija kompletan process prerade vune. Predivo se kupuje za kućne radinosti, izradu odjevnih predmeta, kao I za tkanje staza I tepiha.

Život u potkozarskim selima tokom zimskih mjeseci u ljudima je budio nadahnuće za umjetnički rad. Tu posebno možemo istaći izradu upotrebnih predmeta od drveta koje je večina domaćinstava izrađivala za sopstvene potrebe. Ima i onih koji izrađuju i skulpture od drveta ličnosti koje su obilježile razne epohe, poput Njegoša ili Tita, kao i Stojanke majke Knežopoljke, heroine iz poeme Skendera Kulenovića koja svjedoči o užasima kozaraćke epopeje tokom II svjetskog rata. 

Print
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by SoftAGE DOO
Back To Top
gogoanime