Search
en-USbs-Latn-BA
image

Zaštita i promoviranje različitosti

Categories: Cultural Diversity

Partizansko groblje Mostar

Partizansko groblje Mostar

Historijsko jezgro Mostara, smješteno sa obje strane izuzetno poznatog Starog Mosta, predstavlja zaista jedinstvenu i nezaboravnu atrakciju; propraćeni burnim žuborom rijeke Neretve i omađijani smaragdnim tonovima njene boje, posjetitelji se mogu diviti simbolima Starog grada, dijela Mostara iz otomanskog perioda sa prelijepim džamijama iz XVI vijeka, kulama, kućama i turskim kupatilima, ali i malim kujundžijskim radnjama, koje svojim svakodnevnim aktivnostima doprinose vrevi na ulicama. Grad karakterizira spajanje i suživot četiri religije ovih prostora – islam, katoličanstvo, pravoslavlje i judeizam – što je najvećim dijelom razlog njegove tolike privlačnosti. Mostar je i dragulj kojim je optočena njegova netaknuta i bujna priroda, zelena, sunčana i puna cvijeća, mediteranske klime sa dugim toplim ljetima. I to je razlog, a ne samo njegove umjetničke znamenitosti, što oduvijek privlači turiste, ali i slikare i pjesnike koji ga posjećuju, vole i ovjekovječuju u svojim djelima.

Ranokrišćanska bazilika u Cimu

Ostaci ranokršćanske bazilike u Crkvinama u Cimu svjedoče duhovnom životu u Mostaru od najranijih perioda. Ostaci bazilike predstavljaju najznačajniji arheološki lokalitet iz ranokršćanskog perioda. Na ovom lokalitetu, osim ostataka arhitekture, pronađeni su i vrijedni ulomci kamene plastike, te brojni pokretni nalazi, kao i znatan broj grobnica iz perioda kasne antike – ranog kršćanstva, ali i zrelog srednjeg vijeka. Smatra se da je bazilika napravljena 5 ili 6 stoljeća prije nove ere.

Stari Most

Nemoguće je zamisliti Mostar bez Starog Mosta od kojeg je ovaj grad i dobio ime. Izgradnju mosta započeo je, u osmanskom periodu, turski arhitekt Hajrudin po nalogu sultana Sulejmana Veličanstvenog i završio nakon devet godina rada, 1566. godine. Most je čvrsto stajao 427 godina, sve do 1993. kada je srušen. Most je obnovljen 2004. godine simbolizirajući još jednom grad Mostar i njegovu želju za ponovnim rađanjem na temeljima slavne prošlosti i najdražeg spomenika.

Na obalama Neretve kraj Starog mosta u vis se pružaju dvije građevine koje svojim izgledom podsjećaju nas na čuvare mosta. Kula Tara se nalazi na istočnoj strani Neretve, polukružnog je oblika i za vrijeme osmanske vladavine korištena je kao magacin za municiju i oružje, danas u toj kuli je smješten Muzej Starog mosta. Druga kula Halebija se nalazi na zapadnoj strani Neretve u čijim se donjim spratovima nalazio zatvor.

Karađoz-begova džamija

Mostar je bogat džamijama koje su raspoređene skoro u svakom kvartu. Jedan  najreprezentativnijih spomenika islamske sakralne arhitekture XVI stoljeća svakako je Karađozbegova džamija. Sagrađena je 1557. po projektu turskog arhitekte Kodže Mimara Sinana, a u unutrašnjosti je raskošno ukrašena arabeskama i floralnim crtežima. U krugu dvorišta džamije se može pronaći fontana za ritualno pranje (šadrvan), islamsku vjersku školu odnosno medresu, biblioteku te javnu kuhinju.

Sinagoga i jevrejsko spomen groblje

U otomansko doba jevrejska zajednica se bila naselila na teritoriju Mostara, kompletirajući multikulturalnu sliku grada. Sinagoga, izgrađena 1889., u predgrađu Brankovca, adaptirana je 1952. godine i poklonjena je Lutkarskom pozorištu. 1999. godine, na gradskom jevrejskom groblju, podignut je memorijal jevrejima žrtvama Holokausta.

Stara i Nova pravoslavna crkva

Stara pravoslavna crkva u Mostaru predstavlja značajan primjer pravoslavne sakralne arhitekture, a izgrađena je 1834. godine. U crkvi se nalazi ikona Djevice Marije, drvene ikonostase sa raznim ruskim, venecijanskim i lokalnim ikonama koje datiraju iz perioda od XV do XVIII vijeka. Nova građena  je u periodu od 1863. do 1873. godine po projektu Spasoje Vulića.

Katolička crkva i Franjevački samostan

Katolička crkva u Mostaru izgrađena je 1866. godine. U crkvi se nalazi biblioteka od 50.000 starih spisa, a u zgradi samostana nalazi se i važna kolekcija slika talijanskih majstora iz XVI i XVII vijeka.

Kriva Ćuprija

Kriva Ćuprija je sagrađena na rijeci Radobolji a predstavlja minijaturnu verziju Starog mosta. Sagrađena je 1558. godine a 2001. godine je pretrpjela ogromnu štetu tokom poplava. 

Tursko kupatilo ili hamam

Tursko kupatilo ili hamamn, odnosno javno kupatilo je bilo veoma rasprostranjeno tokom vladavine osmanske imperije na ovim prostorima. Tursko kupatilo kod džamije Tabačice je izgrađeno krajem XVI i početkom XVII stoljeća u klasičnom osmanskom stilu. Kupatilo – hamam se sastoji od jedne centralne prostorije koja ima pretsoblje, prostora u sredini te prostora za kupanje koje se naziva calidarium. Hamami su se koristili za javnu upotrebu te zbog toga su obično ostajali bez ukrasa koje su turski graditelji obično radili na drugim objektima.

Kujundžiluk (stari bazar)

Kujundžiluk predstavlja najstariju jezgru grada Mostara. Prelijepo pokaldrmljena uličica je iz sredine XVI stoljeća. Danas u toj uličici možete pronaći karakteristične zanatske dućane i tradicionalne restorane. Za vrijeme osmanskog perioda Kujundžiluk je brojao preko 500 dućana i radnji. Kujundžiluk sa Starim mosta predstavlja turističko jezgro Grada Mostara.

Sahat Kula

Sahat kula se nalazi pored Muzeja Hercegovine i predstavlja spomenik plodnog osmanskog graditeljstva. Sahat kula je četvrtasti toranj koji je sagrađen 1630. godine a visok je 15 metara.

Osmanske rezidencije

U gradskoj jezgri Mostara nalaze se tri turske kuće koje i danas predstavljaju svakodnevni život za vrijeme osmanske vladavine, ove kuće predstavljaju sastvani dio urbanog dijela Mostara i svojom pojavom doprinose sveukupnom razumjevanju prošlosti ovog grada. Turske kuće su bile u vlasništvu utjecajnih obitelji tog vremena, Bišćevića ( 1635.), Kajtaz (XVII vijek), Muslimbegović ( XIX vijek). Ove stare kuće su vrlo dobro očuvane i kroz svoj primjer posjetiocima Mostara pružaju uvid u rezidencijalni stil življenja tog doba. Oko kuća postoje lijepi vrtovi koji sadrže egzotične biljke i stabla. Kuće su ukrašene lijepim i vrijednim tepisima ali su posjedovale i male biblioteke u kojima su čuvani rijetki spisi.

Austro – Ugarski period (XIX – XX vijek)

Mostar obiluje i građevinama iz austro-ugarskog perioda. Uz najljepše i najinteresantnije građevine tog perioda spada i Stara gimnazija koja je građena 1898. godine koja se nalazi na Španskom trgu. Druga takva zgrada je Gradska banja koja je izgrađena 1914. godine, projektovana od strane arhitekte Rudolfa Tonniesa uz podršku Miroslava Loose. Objekte karakteriziraju austrougarska gradnja sa maurskim ornamentima.

Print
Please login or register to post comments.
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by SoftAGE DOO
Back To Top